Planet Zemlja - Ekologija - Primjedbe na studiju utjecaja na okolis za predlozeni projekt LNG terminala
  Opći uvjeti korištenja | Pravila prenošenja sadržaja | Pravila komentiranja | Impressum | Kontakt  
 
Prenosimo sa cccp.com.hr

Primjedbe na studiju utjecaja na okolis za predlozeni projekt LNG terminala

Međunarodna ekspertna skupina Udruge Eko Kvarner proučila je predmetnu studiju i zaključila da je treba odbaciti i kao nepotpunu i kao netočnu. "Smatramo da ona u biti neuspješno pokušava opravdati, a ne ocijeniti predmetni zahvat."

Cijeli upravni postupak treba prekinuti i u slučaju novog traženja odobrenja realizacije predmetnog zahvata treba pokrenuti potpuno novi upravni postupak koji će sukladno zakonu, odraditi i varijantna rješenja.

Fizičke i pravne osobe mogu se uključiti u javnu raspravu na način da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe dostave u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš, te na e-mail adresu: [email protected] zaključno s danom završetka javne rasprave.

Završetak javne rasprave je 28. studenog. 2017. godine.

 

Udruga Eko Kvarner je, da bi građanim olakšala slanje primjedbi, izradila katalog istih, iz kojih mogu izabrati sve ali i samo neke, te ih dodatno argumentirati sukladno vlastitoj procjeni ili ekspertizi.

Primjedbe eksperata na studiju

1.) Predloženi projekt (za koji se provodi upravni postupak procjene utjecaja na okoliš) NIJE usklađen s postojećom prostorno-planskom dokumentacijom;

 • iako postoji SAMO oznaka u grafičkom prikazu prostornih planova, ne postoji usklađenost s tekstualnim dijelom niti u prostornom planu Općine Omišalj, niti u prostornom planu Primorsko-goranske županije. Usklađenost projekta i s tekstualnim dijelom prostornih planova zakonska je OBAVEZA.

2.)  Smatramo da je NUŽAN potpuno novi postupak procjene utjecaja na okoliš, a ne SAMO dopuna već postojeće procjene;

 • iako predlagač zahvata traži da se ovaj postupak procjene utjecaja na okoliš vodi kao nastavak prethodnog (prije nekoliko godina završenog postupka), te je predmet ocjene SAMO dopuna prije nekoliko godina izrađene studije utjecaja na okoliš, smatramo da to ni pravno ni tehnički nije opravdano, jer se uvodi potpuno nova tehnologija, a i promijenjena je lokacija korištenja iste. Također, mnoge važne okolnosti za eventualnu realizaciju projekta promijenile su se od tada.

3.)  U studiji NIJE objektivno ocijenjena ugroza od korištenja mora za uplinjavanje;

 • konkretno, NIJE izvršeno kvalitetno modeliranje i uopće NISU obrađeni kumulativni utjecaji kroz višegodišnji rad. Na temelju alternativnih izračuna i katastrofalnih iskustava s talijanske obale Jadrana smatramo da bi korištenje mora za uplinjavanje LNG-a (uz posljedično hlađenje mora i korištenje slobodnog klora protiv obraštaja) sasvim izvjesno dovelo do ekološke katastrofe na Kvarneru, a i šire.

4.)  U procjeni utjecaja na okoliš su korišteni ZASTARJELI podaci;

 • u studiji se koriste prije mnogo godina prikupljeni podaci, te smatramo da mnogi od njih NISU prihvatljivi zbog značajnih promjena istih od tada.

5.)  Smatramo da procjena rizika NIJE obrađena na stručno utemeljen način;

 • u studiji je procjena rizika napravljena s jasno vidljivim ciljem negiranja bilo kakve mogućnosti ugroze stanovništva, do nivoa karikature.

6.)  U studiji uopće NISU obrađene eksternalije projekta;

 • nisu obrađeni (pa ni procijenjeni), sasvim IZVJESNI gubici prihoda već postojećih gospodarskih subjekata (prvenstveno u ribarstvu i turizmu), pri čemu svi alternativni izvori smatraju da su mogući gubici izuzetno VELIKI.

7.)  Gospodarska bilanca projekta za lokalnu zajednicu je sasvim POGREŠNA;

 • sve ekonomske dobrobiti za lokalnu zajednicu prenapuhane su do nivoa karikature, a sasvim izvjesni gubici u turizmu kroz negativni image turističke destinacije i u ribarstvu zbog smanjenja rezultata ribolovnih napora kao posljedice neizbježnih (veoma bučnih) podvodnih radova uopće se ne spominju, a kamo li tek da se i procjenjuju.

8.)  Nedokazivanje gospodarske isplativosti projekta;

 • iako se u studiji stalno naglašava izuzetna važnost LNG terminala za energetsku budućnost Europe, ne postoji niti jedan dokaz da već sada postoje zainteresirani kupci, niti se argumentira zbog čega bi se uopće kupci plina orijentirali prema novom (po svim studijama skupljem) plinu iz LNG terminala u odnosu na već postojeće dobavne pravce opskrbe.

9.)  Studija NIJE dovoljno kvalitetno procijenila utjecaj buke;

 • i to NITI u fazi izgradnje, NITI u fazi korištenja, NITI u fazi dekomisije postrojenja. Dobar primjer manjkavosti je u potpunosti zanemarena ruža vjetrova i nedovoljno analiziran i procijenjen noćni režim rada po ljeti.

10.)  Nije objektivno procijenjen negativan utjecaj podvodnih radova;

 • NITI na eko sustav Kvarnera, NITI na smanjenje atraktivnosti istoga za sport i rekreaciju kako domicilnog stanovništva, tako i mnogobrojnih turista.

11.)  Meteorološki uvjeti NISU kvalitetno obrađeni;

 • NITI u svojim već postojećim ekstremima, NITI u onima za koje matematički modeli tvrde da će se uskoro dogoditi uslijed globalnog zatopljenja i posljedičnih klimatskih promjena na ovim prostorima.

12.) Posljedično, niti maritimna studija NIJE potpuna;

 • NIJE dovoljno NITI kvalitetno NITI kvantitativno obradila ugroze iz prethodne primjedbe, a bitno je naglasiti da Republika Hrvatska nema dovoljno razrađene i u praksi provjerene procedure postupanja u sličnim uvjetima.

13.) Iako je u studiji prihvaćen negativni utjecaj u domeni vizualnog onečišćenja, smatramo da su predložena rješenja neadekvatna i da treba provesti dodatne analize sasvim izvjesnog negativnog utjecaja, ne samo na naselja Omišalj i Njivice, već i na područje cijelog Kvarnerskog zaljeva. Navedeno je posebno bitno zbog utjecaja na nautički turizam.

14.)  U studiji NIJE kvalitetno obrađeno svjetlosno onečišćenje NITI je isto proanalizirano kroz postojeće pozitivne zakonske i podzakonske akte Republike Hrvatske.

15.) U studiji  NIJE izvršena kvalitetna sociološka analiza stavova lokalnog stanovništva prema predloženom projektu, kao i analiza stavova stanovništva šire regije (u domeni utjecaja predloženog projekta).

 

Zbog svega gore navedenog smatramo da predmetnu studiju treba odbaciti i kao nepotpunu i kao netočnu; smatramo da ona u biti neuspješno pokušava opravdati, a ne ocijeniti predmetni zahvat.

Zbog svega navedenog također smatramo da cijeli upravni postupak treba prekinuti i u slučaju novog traženja odobrenja realizacije predmetnog zahvata treba pokrenuti potpuno novi upravni postupak koji će sukladno zakonu, odraditi i varijantna rješenja, uključivo i izbor mirkolokacije.

Dokumenti vezani uz javnu raspravu
CCCP, 26.11.2017.

Pregled komentara (0)

1 

Prijavi se i komentiraj!
Komentirati mogu samo prijavljeni korisnici!


Više iz kategorije Ekologija
Prenosimo sa cccp.com.hr
Francuska: da bi spasili planet, četiri nevladine organizacije napadaju državu na sudu
Prenosimo sa cccp.com.hr
Štete od korištenja morske vode i spojeva na bazi klora u radu LNG terminala
Prenosimo sa cccp.com.hr
Kontra studija
Prenosimo sa cccp.com.hr
Zahtjev za većom transparentnosti
Prenosimo sa cccp.com.hr
OBAVIJEST o JAVNOJ RASPRAVI
Prenosimo sa cccp.com.hr
Primjedbe na studiju utjecaja na okolis za predlozeni projekt LNG terminala
Prenosimo sa cccp.com.hr
OKRUGLI STOL O PREDLOŽENOM PROJEKTU LNG TERMINALA PORED OMIŠLJA, NA OTOKU KRKU
3. međunarodna klimatska konferencija otoka Krka
Održivi razvoj u kontekstu klimatskih promjena (s naglaskom na otoke)
Skrad, 29. i 30. rujna 2017. g.
2. međunarodna konferencija o održivom razvoju Gorskog kotara
Prenosimo sa teklic.hr
Održivi turizam-mit ili realna šansa za opstanak hrvatskog turizma?

Čudo zvano kompost
Recikliranje
Kako tvrtke mogu doprinijeti očuvanju Zemlje
Savjeti za male i velike tvrtke
Recikliranje uredskog pribora
Prenosimo sa cccp.com.hr
Priopćenje o ekološkom incidentu u moru ispred Kostrene
Prenosimo sa cccp.com.hr
Vjeran Piršić o COP21 i klimatskim promjenama
Prenosimo sa cccp.com.hr
BIOGORIVA
Prenosimo sa cccp.com.hr
Sektor prijevoza mogao bi prepoloviti svoje emisije CO2 do 2050. godine
Prenosimo sa cccp.com.hr
SAVE ADRIATIC
Prenosimo sa cccp.com.hr
Energija iz fosilnih goriva bez emisija CO2
Prenosimo sa cccp.com.hr
Friends of the Earth: Zabranili su nam prosvjede u Parizu, ali naš glas neće biti utišan
Prenosimo sa cccp.com.hr
OECD ograničava financiranje termoelektrana na ugljen
Odličan projekt za 19. st.
Termoelektrana Stanari
Prenosimo sa cccp.com.hr
Vrijeme je da se dignemo na noge! Sad ili nikad!
Prenosimo sa cccp.com.hr
Što žele naftaši
Prenosimo sa cccp.com.hr
Crno nam se piše
Konferencija o klimatskim promjenama
Zajedničkim naporima u rješavanju izazova klimatskih promjena
Prenosimo sa cccp.com.hr
Klima nam se klima
Sizifova ekološka akcija
12 tona smeća uklonjeno je s Mljetskih uvala
Eko akcija
Čišćenje Mljeta još jednom
Prenosimo sa cccp.galaksija.hr
Veliki koraljni greben pod prijetnjom da postane smetlište
Prenosimo sa cccp.galaksija.hr
IRENA: Troškovi OIE pasti će za 40% u naredne 2 godine
Prenosimo sa cccp.galaksija.hr
Solarna industrija otvara 20 puta više poslova od drugih energetskih sektora
Prenosimo sa cccp.galaksija.hr
Globalno zatopljenje je globalni problem
Prenosimo sa cccp.galaksija.hr
ON DISASTER MANAGEMENT
Ima nade za nas?
Hrvatska među vodećim zemljama po izgledima za održivi ljudski razvoj
Ugljenarke dobra investicija!?
Zagađenje zraka europljane košta 189 milijardi eura
Kako voziti u skladu s prirodom
Eko vožnja je zakon!

Vrtlarstvo bez kemije
Zbrinjavanje otpada u Beču
Solarni cvijet procvao na bečkoj deponiji otpada
Čišćenje obala Mljet 2014
Smeće u umjetničkoj galeriji
Prenosimo priopćenje ORaH-a
ZA ZEMLJU SE DJELUJE CIJELE GODINE, A NE SAMO JEDAN DAN
Tradicionalna ekološka akcija
Ekolozi vraćaju sjaj rajskom otoku Mljetu

9 savjeta za zeleniji život
Hrvatski nacionalni parkovi
Nacionalni park Paklenica
Uskrs na Mljetu
Ekološka akcija na Mljetu

Utjecaj sporta na okoliš

Nacionalni park Sjeverni Velebit
Vodič za reciklažu
Kako reciklirati?
Vodič za reciklažu
Recikliranje plastike
Vodič za reciklažu
Recikliranje stakla
Vodič za reciklažu
Recikliranje papira
Mogu li nam šume parirati?
Prašume su tvornice kisika
Mogu li nam šume parirati?
Zagađenje okoliša
Lijep naziv ali...
Cvjetanje mora
Mogu li nam šume parirati?
Onečišćenje zraka
Svijet bez otpada?
Reciklažno dvorište
Svijet bez otpada?
Spaljivanje otpada
Svijet bez otpada?
Gospodarenje otpadom
Svijet be otpada?
Elektronički otpad, rezultat današnje tehnologije

Medvednica – park prirode
Prirodna baština
Jadransko more, ponos naše obale
Prirodna baština
Zaštićene rijeke u Hrvatskoj
Papir ili plastika?
Papir ili plastika

Amazonska prašuma, čudo prirode
Nacionalni parkovi
NP Plitvička jezera
Energija iz sunca
Struja s krova sortirnice na krčkom odlagalištu otpada Treskavac
Posao za pohvalu
Sakupljanje plastičnih flaša
Prenosimo iz drugih medija
Sakupljanje plastičnih flaša

Nacionalni park Mljet

Što je to socijalna ekologija?
Parkovi prirode
Žumberak, Samoborsko gorje – park prirode

Klimatske promjene i efekt staklenika

NP Risnjak
Prenosimo od Prijatelja životinja
Tvrtke koje ne testiraju na životinjama
Vijesti čitatelja
 
   
Alisa Pokić
Psić s Jaruna

Mali slatkiš traži dom :)

  Planet Zemlja
Don traži Dom

Prekrasan mužjak star najviše godinu dana nađen u Travnom. Srednje visine mješanac Lesija i hrta sa najljepšim tamnim očima. Plašljiv no miran je i poslušan, i slaže se sa drugim psima i jako mazan.

  Planet Zemlja
Spašeni štenci traže dom

Draga Karen se našla na pravom mjestu u pravi, možda zadnji tren za preslatke psiće. Ona je napravila puno, sad smo mi na redu.

25.05.2013. Opširnije
 
16.05.2013. Opširnije
 
18.05.2012. Opširnije
         
Savjet dana
 
BILO   DANAS   USKORO

Babino polje
Plogging Connect Mljet
 

 

 
Top 3
Ekologija
NP Risnjak
Ekologija
Zagađenje okoliša
Ekologija
Nacionalni park Paklenica
 
Top 1
Kolumne
Promjene su moguće
 
Top 1
Osobna ekologija
Tečaj keramike – ATELIER ŽELJKA KORBAR
 
Top 1
Eko izlog
Eko proizvodi o kojima smo čitali u 2015
 
Top 1
Novosti
Plogging Connect Trakošćan
 
Top 1
Ekologija
Francuska: da bi spasili planet, četiri nevladine organizacije napadaju državu na sudu
 
Top 1
Putopisi
Nastavak velike ekološko-športske manifestacije Earth Run Europe 2013.
 
Top 1
Djeca Zemlju vole
Djeca Zemlju vole
 
 
Prijava Registracija Zaboravio...
Korisnik
Lozinka

ANKETA
Da li trčiš? Do you run?
  %
  %
  %
  %


Vremenska prognoza
Untitled Document
Earth Run 2022, dan drugi
Earth Run 2022, dan prvi
Iberštep 14.-18. veljaće 2022.
Zagreb Climate Forum

Powered by Galaksija. Sva prava pridržana.