naslov o zadruzi

Rast cijena energije svakom domaćinstvu i gospodarskom subjektu odnosi sve veći dio prihoda. Budući da najveći dio te energije sada potiče iz neobnovljivih fosilnih goriva koja postupno nestaju, ranjivost na daljnja poskupljenja može se izbjeći samo prelaskom na obnovljive izvore energije (OIE) i mjerama povećavanja energetske učinkovitosti (EE).

No, kada pojedinac pokuša na svojoj nekretnini primijeniti OIE i/ili EE, suoči se sa složenim procedurama i mnogim teško prihvatljivim financijskim uvjetima. Stvari postaju lakše i jeftinije ako pojedincu u tome može pomoći subjekt kojem su navedene procedure poslovna rutina, koji može dogovoriti različite modele financiranja i koji može dobiti značajne rabate na količinu, jer naručuje opremu za veći broj korisnika istovremeno.

Kako takvog subjekta na Krku nismo imali, nekolicina pojedinaca je bila mišljenja da ga trebamo sami stvoriti i da bi najbolja forma za to bila zadruga.

Tu inicijativu prihvatile su i neke udruge, komunalna poduzeća, gospodarski subjekti, jedinice lokalne samouprave i pojedinci, koji su pristali da budu osnivači zadruge - svi sa jednakim udjelima i sa po jednim glasom.

 

Energetsku zadrugu "Otok Krk" osnovalo je na osnivačkoj skupštini 19 osnivača 31.srpnja 2012. u prostorijama Grada Krka.

MISIJA

Obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost učiniti dostupnim svakom privatnom, pravnom i društvenom subjektu na otoku, kako bi umanjili a potom i eliminirali ovisnost otočana o nestajućim i sve skupljim fosilnim gorivima. Za postizanje tog cilja, osmisliti i provesti edukativne, organizacijske, pravne, poslovne, financijske i druge modele i praksu, sa svrhom da se najveći dio aktivnosti odradi osloncem na otočke ljude i resurse. Kao neprofitna organizacija, Zadruga će na ostvarenju svoje Misije surađivati sa svim pojedincima, udrugama, institucijama, poslovnim subjektima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, nacionalnim i inozemnim subjektima koji su joj voljni pomoći, sudjelovati u njenim projektima ili kada trebaju njenu pomoć.

 

VIZIJA

Otok Krk - energetski samodostatan otok sa nekoliko većih komunalnih elektrana na obnovljive izvore energije; u kojem stanovništvo živi u energetski učinkovitim naseljima, gdje većina grada proizvodi energiju jednaku ili veću od njenih potreba; gdje se voda, kad god je to moguće prikuplja i reciklira, a u pravilu racionalno troši; gdje se svi organski otpaci u poljoprivredi, turizmu i domaćinstvima kompostiraju i/ili energetski iskorištavaju; i gdje se lokalni promet odvija pretežito električnim vozilima.